Form of Work
Książki
(14)
Publikacje dydaktyczne
(8)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(2)
Status
available
(8)
only on-site
(5)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia centralna
(9)
Czytelnia centralna
(5)
Author
Izdebski Hubert (1947- )
(2)
Stańczak Małgorzata
(2)
Bator Andrzej (1956- )
(1)
Bogucka Iwona
(1)
Borkowska-Bagieńska Ewa (1943- )
(1)
Brodecki Zdzisław (1941- )
(1)
Cieślak Zbigniew (1954- )
(1)
Ciszewski Jerzy (1946-2018)
(1)
Dolecki Henryk
(1)
Gromski Włodzimierz
(1)
Kaźmierczyk Stanisław
(1)
Kluszczyńska Zofia
(1)
Kozak Artur (1960-2009)
(1)
Niewiadomski Zygmunt (1950- )
(1)
Pietrzykowski Tomasz (1973- )
(1)
Polkowska-Nowak Grażyna
(1)
Pulka Zbigniew
(1)
Radkiewicz Tomasz
(1)
Skibiński Piotr (prawnik)
(1)
Szpor Grażyna
(1)
Wierzbowski Marek (1946- )
(1)
Year
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(10)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Audience Group
Szkoły wyższe
(4)
Studenci
(3)
Subject
Urzędnicy
(4)
Administracja
(3)
Ubezpieczenia społeczne
(3)
Akt administracyjny
(2)
Akta stanu cywilnego
(2)
Decentralizacja (administracja)
(2)
Instytucje użyteczności publicznej
(2)
Porozumienie administracyjne
(2)
Pracownicy samorządowi
(2)
Prawa człowieka
(2)
Prawo administracyjne
(2)
Prawo do informacji publicznej
(2)
Prawo spółek handlowych
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Premier (urząd)
(2)
Prezydentura (urząd)
(2)
Przedsiębiorstwo prywatne
(2)
Regiony (administracja)
(2)
Rząd (organ państwowy)
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Sądownictwo administracyjne
(2)
Teoria prawa
(2)
Wojewoda
(2)
Władztwo administracyjne
(2)
Adopcja
(1)
Alimenty
(1)
Alkoholizm
(1)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Broń
(1)
Budownictwo
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Cło
(1)
Demokracja
(1)
Dewizy
(1)
Dialog społeczny
(1)
Dobra osobiste
(1)
Dobro wspólne
(1)
Dowód osobisty
(1)
Dozór techniczny
(1)
Energetyka
(1)
Etyka społeczna
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych
(1)
Ewidencja ludności
(1)
Faktoring
(1)
Faszyzm
(1)
Firma (nazwa)
(1)
Forfaiting
(1)
Franczyza
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO)
(1)
Geodezja
(1)
Geologia
(1)
Godność ludzka
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Granice
(1)
Górnictwo
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Handel ratalny
(1)
Imiona osób
(1)
Informacja
(1)
Informacje niejawne
(1)
Integracja europejska
(1)
Interwencjonizm
(1)
Jednostki miar
(1)
Kartografia
(1)
Katolicka nauka społeczna
(1)
Klęski elementarne
(1)
Komis
(1)
Komunikacja
(1)
Koncesja
(1)
Konkurencja
(1)
Konserwatyzm
(1)
Konsumenci (ekonomia)
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Korupcja
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT)
(1)
Krajowy Rejestr Sądowy
(1)
Kredyt
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Kuratela
(1)
Leasing
(1)
Leki
(1)
Liberalizm
(1)
Macierzyństwo
(1)
Majątek wspólny małżonków
(1)
Materiały wybuchowe
(1)
Małżeńska umowa majątkowa
(1)
Małżeństwo
(1)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
(1)
Nacjonalizm
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny (NSA)
(1)
Najwyższa Izba Kontroli (NIK)
(1)
Narkomania
(1)
Nauka
(1)
Nazwiska
(1)
Nieruchomości
(1)
Niezależność sądu (prawo)
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Francja
(1)
Niemcy
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(14)
Encyklopedia
(1)
Kazusy
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Ustawa
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(8)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Edukacja i pedagogika
(1)
Filozofia i etyka
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
14 results Filter
Book
In basket
(Podręczniki LexisNexis : teoria i filozofia prawa)
Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw to podręcznik odpowiadający treści obowiązujących standardów kształcenia na studiach prawniczych, dzięki którym studenci powinni uzyskać wiedzę z zakresu doktryn dominujących we współczesnym dyskursie politycznym oraz doktrynalnych źródeł instytucji politycznych i prawnych, jak również nabyć zdolność dokonania wykładni rozwiązań obowiązującego systemu prawa w kontekście ich doktrynalnego uzasadnienia. Pierwszą część książki stanowi prezentacja podstawowych ideologicznych kierunków współczesnego myślenia o społeczeństwie, państwie i prawie. Druga część jest poświęcona kategorii podstawowych dla europejskiego i polskiego porządku prawnego wartości, zasad i praw (praw podmiotowych) oraz wskazaniu ich ogólnych źródeł: historycznych i współczesnych. Trzecią część stanowi wykład na temat podstawowych wartości, zasad i praw ukierunkowany na wyjaśnienie ich genezy, rozwoju, aktualnej treści oraz roli w systemie prawa ľ od godności człowieka jako wartości podstawowej i źródła praw począwszy, a na prawie do dobrej administracji w ramach prawa do dobrego rządzenia skończywszy. Książka jest przeznaczona dla studentów prawa, może również służyć studentom administracji, nauk politycznych i innych nauk społecznych. Powinni po nią sięgnąć wszyscy zainteresowani podstawami współczesnego ustroju i prawa, w tym zainteresowani omawianymi zagadnieniami ze względu na swą aktywność polityczną, administracyjną czy prawniczą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia centralna
Copies are only available in the library: sygn. 340.12 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Etyki Prawniczej)
Symbol UKD: 352/354.08 ; 174 ; (075.8)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia centralna
There are copies available to loan: sygn. 174 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Historia prawa sądowego / Ewa Borkowska-Bagieńska. - Wydanie 2, dodruk 2015 - Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. dodruk 2015. - 256 stron ; 24 cm.
(Podręczniki LexisNexis : historia prawa, prawo rzymskie)
Symbol UKD: (075.8) ; 343.14 ; 347.91/.95
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia centralna
There are copies available to loan: sygn. 347.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks cywilny / [opracowanie redakcyjne Grażyna Polkowska-Nowak]. - Wydanie XIV, stan prawny wrzesień 2013 roku. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2013. - 371, [5] stron ; 18 cm.
(Teksty Ustaw : prawo i postępowanie cywilne)
Symbol UKD: (075.8) ; 347(438)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia centralna
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia centralna
There are copies available to loan: sygn. 347.6 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks spółek handlowych / [redaktor prowadzący Małgorzata Stańczak]. - Wydanie V, stan prawny na 1 września 2010 roku. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. - 260, [4] strony ; 18 cm.
(Teksty Ustaw : prawo handlowe i gospodarcze)
Symbol UKD: (075.8) ; 347.72(438)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia centralna
There are copies available to loan: sygn. 347.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Kazusy i Ćwiczenia)
Symbol UKD: (075.8) ; 347.91/.95(438)
Opracowane kazusy dotycza wszystkich częsci Kodeksu postępowania cywilnego. Opracowane zostały na podstawie stanów faktycznych. Do kazdego dołączono wykaz orzecznictwa sądów poslkich lub międzunarodowych, atakże spis głównych pozycji literatury
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia centralna
Copies are only available in the library: sygn. 347.9 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo administracyjne / pod red. Marka Wierzbowskiego ; [aut.] Marek Wierzbowski [et al.]. - Wyd. 11., Stan prawny na sierpień 2013 r. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2013. - 664 s. ; 24 cm.
(Podręczniki LexisNexis : prawo i postępowanie administracyjne.)
Temat: Polska Agencja Prasowa (1944- ) ; Polska Akademia Nauk ; Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) ; Ministerstwo Spraw Zagranicznych ; Prawo administracyjne ; Administracja ; Samorząd terytorialny ; Prawo wspólnotowe europejskie ; Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie ; Instytucje użyteczności publicznej ; Władztwo administracyjne ; Prezydentura (urząd) ; Rząd (organ państwowy) ; Premier (urząd) ; Wojewoda ; Urzędnicy ; Pracownicy samorządowi ; Akt administracyjny ; Ugoda administracyjna ; Porozumienie administracyjne ; Sądownictwo administracyjne ; Prawo gospodarcze ; Przedsiębiorstwo prywatne ; Przedsiębiorstwo państwowe ; Prywatyzacja ; Pomoc publiczna ; Dewizy ; Nieruchomości - gospodarka ; Gospodarka komunalna ; Prawo lokalowe ; Budownictwo ; Geodezja ; Kartografia ; Łączność ; Komunikacja ; Górnictwo ; Geologia ; Energetyka ; Normalizacja i jakość ; Jednostki miar ; Prawo probiercze ; Dozór techniczny ; Banki ; Pieniądz ; Prawo antymonopolowe ; Cło ; Ubezpieczenia ; Zdrowie publiczne ; Alkoholizm ; Narkomania ; Bezrobocie ; Prawo pracy ; Ubezpieczenia społeczne ; Opieka społeczna ; Leki ; Informacja ; Prawo prasowe ; Radiofonia i telewizja ; Informacje niejawne ; Prawo do informacji publicznej ; Oświata ; Szkolnictwo ; Szkolnictwo wyższe ; Nauka ; Ochrona zabytków ; Kultura fizyczna ; Sport ; Promocja kultury ; Obywatelstwo ; Cudzoziemcy ; Imiona osób ; Nazwiska ; Akta stanu cywilnego ; Ewidencja ludności ; Dowód osobisty ; Paszporty ; Ordery i odznaczenia ; Organizacje ; Partie polityczne ; Wolność sumienia ; Wolność wyznania ; Wolność zgromadzeń ; Bezpieczeństwo publiczne ; Stan wyjątkowy ; Stan wojenny (prawo) ; Klęski elementarne ; Pożarnictwo ; Zarządzanie kryzysowe ; Broń ; Materiały wybuchowe ; Obrona terytorium kraju ; Granice ; Polityka międzynarodowa ; Regiony (administracja) ; Polska ; Francja ; Niemcy ; Wielka Brytania ; Podręcznik
Symbol UKD: 342.9(438) ; (075.8)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia centralna
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo integracji : konstytucja dla Europy / Zdzisław Brodecki. - Wydanie 4. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. - 227, [5] stron : ilustracje ; 24 cm.
(Podręczniki LexisNexis)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia centralna
There are copies available to loan: sygn. 341.12(4-67) (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Samorząd terytorialny : podstawy ustroju i działalności / Hubert Izdebski. - Wydanie 2., stan prawny na sierpień 2011 r. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. - 481, [2] strony ; 21 cm.
(Podręczniki LexisNexis: prawo i postępowanie administracyjne)
Symbol UKD: 342.25(438) ; 352/353(438) ; (075.8)
Podręcznik uwzględnia stan prawny na sierpień 2011 roku. Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności to podręcznik, który stanowi kompleksowe, uwzględniające także problematykę mienia i finansów, opracowanie prawnych podstaw organizacji i działalności samorządu terytorialnego. Łączy on wątki ogólnodoktrynalne, w tym konstytucyjne, porównawcze i historyczne, z treścią obowiązującego prawa jako prawa w działaniu. W pracy omówiono również konstytucyjne prawo obywateli do informacji publicznej oraz problematykę etyki w działalności samorządu. Przytoczono aktualne orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych oraz wiele rozstrzygnięć nadzorczych. Korzystanie z podręcznika ułatwia skorowidz rzeczowy. Opracowanie przeznaczone jest dla studentów prawa, administracji i studiów samorządu terytorialnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia centralna
All copies are currently on loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
System ubezpieczeń społecznych : zagadnienia podstawowe / Zofia Kluszczyńska [et al.] ; pod redakcją Grażyny Szpor. - Wydanie VI , stan prawny na 15 sierpnia 2011 r. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. - 336, [8] stron ; 21 cm.
(Podręczniki LexisNexis : prawo pracy i ubezpieczeń społecznych)
Symbol UKD: 368 ; 349.3 ; 364
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia centralna
There are copies available to loan: sygn. 364.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Opracowanie jest podręcznikiem akademickim adresowanym przede wszystkim do studentów kierunków prawniczych i administracyjnych, pomyślanym jako pomoc dydaktyczna uzupełniająca wykład ze wstępu do prawoznawstwa oraz teorii i filozofii prawa. Również praktyka prawnicza, poszukująca uzasadnień dla trudniejszych przypadków orzeczniczych, może tu znaleźć przydatne argumentacje i wyjaśnienia używanych pojęć.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia centralna
There are copies available to loan: sygn. 34(075) (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again