16 results
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia centralna
There are copies available to loan: sygn. Lektura (1 egz.)
Book
In basket
A...B...C... / Eliza Orzeszkowa ; opracowała Barbara Włodarczyk ; [ilustracje Lucjan Ławnicki]. - Wydanie 2. rozszerzone i uzupełnione. - Kraków : Wydawnictwo Greg, 2017. - 40 stron : ilustracje ; 21 cm.
(Lektury Grega.)
Na stronie tytułowej: Notatki na marginesie, cytaty, które warto znać, streszczenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Oddział dla dzieci
There are copies available to loan: sygn. Lektury (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia centralna
All copies are currently unavailable
Filia nr 5
All copies are currently on loan: sygn. Lektury (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia centralna
There are copies available to loan: sygn. 37(091) (2 egz.)
Book
In basket
Temat: Herbart, Johann Friedrich (1776-1841) ; Humboldt, Alexander von (1769-1859) ; Hoffmanowa, Klementyna (1798-1845) ; Fröbel, Friedrich (1782-1852) ; Bielinski, Wissarion (1811-1848) ; Tołstoj, Lew (1828-1910) ; Cieszkowski, August (1814-1894) ; Czacki, Tadeusz (1765-1813) ; Czernyszewski, Mikołaj (1828-1889) ; Dawid, Jan Władysław (1859-1914) ; Dewey, John (1859-1952) ; Diesterweg, Adolph (1790-1866) ; Dittes, Friedrich (1829-1896) ; Dobrolubow, Mikołaj (1836-1861) ; Jachowicz, Stanisław (1796-1857) ; Estkowski, Ewaryst (1820-1856) ; Montessori, Maria (1870-1952) ; Kerschensteiner, Georg Michael Anton (1854-1932) ; Staszic, Stanisław (1755-1826) ; Kołłątaj, Hugo (1750-1812) ; Saint-Simon, Claude-Henri de (1760-1825) ; Karpowicz, Stanisław (1864-1921) ; Śniadecki, Jan (1756-1830) ; Marx, Karl (1818-1883) ; Uszyński, Konstanty (1824-1870) ; Key, Ellen (1849-1926) ; Lenin, Włodzimierz (1870-1924) ; Pestalozzi, Johann Heinrich (1746-1827) ; Owen, Robert (1771-1858) ; Miarka, Karol (1856-1919) ; Ferry, Jules François Camille (1832-1893) ; Grundtvig, Nikolai Frederik Severin (1783-1872) ; Fourier, Charles (1772-1837) ; Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) ; Lompa, Józef (1797-1863) ; Sack, Edward (1831-1908) ; Pirogov, Nikolaj Ivanovič (1810-1881) ; Libelt, Karol Fryderyk (1807-1875) ; Pisariew, Dmitrij (1840-1868) ; Skarbek, Fryderyk (1792-1866) ; Trentowski, Bronisław (1808-1869) ; Wielopolski, Aleksander (1803-1877) ; Korzeniowski, Józef (1797-1863) ; Spencer, Herbert (1820-1903) ; Uniwersytet Jagielloński ; Uniwersytet Stefana Batorego (Wilno) ; University of London ; Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych ; Towarzystwo Nauczycieli Ludowych ; Oświata dorosłych ; Wychowanie przedszkolne ; Socjalizm utopijny ; Pedagogika ; Uniwersytety ; Laicyzacja ; Szkolnictwo zawodowe ; Szkolnictwo ; Szkolnictwo wyższe ; Szkolnictwo specjalne ; Szkolnictwo podstawowe ; Szkoły średnie ; Oświata ; Czartyzm ; Wiosna Ludów (1848-1849) ; Marksizm ; Strajki szkolne ; Zabór pruski ; Galicja (kraina historyczna) ; Zabór rosyjski ; Księstwo Warszawskie ; Literatura dla dzieci
Symbol UKD: 37(091)(100)"18"
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia centralna
There are copies available to loan: sygn. 37(091) (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia centralna
All copies are currently unavailable
Filia nr 8
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia centralna
Copies are only available in the library: sygn. 37(075) (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Oddział dla dzieci
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
Filia nr 8
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
Book
In basket
(Dzieje Teatru Polskiego ; t. 4)
Symbol UKD: 792(438)"18/19"
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia centralna
There are copies available to loan: sygn. 792 (1 egz.)
E-book
In basket
Twórcami najbardziej rozpowszechnionego w nauce pojęcia kultury politycznej są wybitni politolodzy amerykańscy Gabriel A Almond, G. Bingham Powell, Sidney Verba. Według definicji przez nich wprowadzonej, kultura polityczna to całość indywidualnych postaw i orientacji wobec polityki osób uczestniczących w określonym systemie politycznym. Autorzy tak rozumianego pojęcia kultury politycznej wyróżniają jej trzy aspekty czy też składniki: a) orientację (postawę) poznawczą (wiedza i poglądy dotyczące idei, instytucji i zjawisk politycznych); b) zaangażowanie emocjonalne (poczucie związków, zaangażowania lub wyobcowania); c) ocenianie (opinie i kryteria oceny całości systemu politycznego, zjawisk politycznych). Procesy liberalizacji i demokratyzacji systemów politycznych zachodzące na świecie od lat dwudziestych XIX w. objęły również w drugiej połowie tego stulecia ziemie polskie. W epoce zaborów została zapoczątkowana demokratyzacja kultury politycznej społeczeństwa polskiego, w tym także robotników. Przełomowe znaczenie w tym procesie miały lata rewolucji 1905–1907, które w literaturze przedmiotu zostały nazwane „kolebką współczesnej kultury politycznej naszego społeczeństwa”. Symptomy coraz szybciej postępującej demokratyzacji były także widoczne w życiu politycznym pozostałych zaborów. Pod wpływem fal rewolucyjnych napływających zza kordonu nastąpiło przyspieszenie i wzmożenie procesów demokratyzacji ustroju państwowego Austro-Węgier i społeczeństwa autonomicznej Galicji.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
(Lektury Grega.)
Na stronie tytułowej: Notatki na marginesie, szczegółowe opracowanie, streszczenie.
Na okładce: czcionka ułatwiająca szybkie czytanie; opracowanie polecane przez nauczycieli i egzaminatorów.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia centralna
There are copies available to loan: sygn. Lektura (1 egz.)
Oddział dla dzieci
There are copies available to loan: sygn. Lektury (1 egz.)
Filia nr 1
There are copies available to loan: sygn. Lektury (3 egz.)
Filia nr 9
There are copies available to loan: sygn. Lektury (1 egz.)
Book
In basket
(Lektury Grega.)
Na stronie tytułowej: Notatki na marginesie, szczegółowe opracowanie, streszczenie.
Na okładce: Specjalna czcionka ułatwiająca szybkie czytanie; opracowanie polecane przez nauczycieli i egzaminatorów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia centralna
There are copies available to loan: sygn. Lektura (10 egz.)
Other collections
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia centralna
There are copies available to loan: sygn. 37(091) (3 egz.)
Book
In basket
(Dzieje Narodu i Państwa Polskiego:)
(O Niepodległą Polskę. T.2)
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia centralna
All copies are currently unavailable
Filia nr 1
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
Filia nr 8
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again