Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(2)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia centralna
(1)
Czytelnia centralna
(2)
Author
Cichoracki Piotr (1975- )
(1)
Cieślak Zbigniew (1954- )
(1)
Niewiadomski Zygmunt (1950- )
(1)
Wierzbowski Marek (1946- )
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Wojewoda
(3)
Administracja
(2)
Akt administracyjny
(2)
Instytucje użyteczności publicznej
(2)
Porozumienie administracyjne
(2)
Pracownicy samorządowi
(2)
Prawo administracyjne
(2)
Premier (urząd)
(2)
Prezydentura (urząd)
(2)
Regiony (administracja)
(2)
Rząd (organ państwowy)
(2)
Sądownictwo administracyjne
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Urzędnicy
(2)
Władztwo administracyjne
(2)
Akta stanu cywilnego
(1)
Alkoholizm
(1)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Biernacki-Kostek, Wacław
(1)
Broń
(1)
Budownictwo
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Cło
(1)
Dewizy
(1)
Dowód osobisty
(1)
Dozór techniczny
(1)
Energetyka
(1)
Ewidencja ludności
(1)
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO)
(1)
Geodezja
(1)
Geologia
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Granice
(1)
Górnictwo
(1)
Imiona osób
(1)
Informacja
(1)
Informacje niejawne
(1)
Jednostki miar
(1)
Kartografia
(1)
Klęski elementarne
(1)
Komunikacja
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumenci (ekonomia)
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Korupcja
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT)
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Legiony Polskie (1914-1917)
(1)
Leki
(1)
Materiały wybuchowe
(1)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny (NSA)
(1)
Najwyższa Izba Kontroli (NIK)
(1)
Narkomania
(1)
Nauka
(1)
Nazwiska
(1)
Nieruchomości
(1)
Normalizacja i jakość
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Obywatelstwo
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Opieka społeczna
(1)
Ordery i odznaczenia
(1)
Organizacje
(1)
Oświata
(1)
Partie polityczne
(1)
Paszporty
(1)
Państwowa Inspekcja Pracy
(1)
Pieniądz
(1)
Politycy
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polska Agencja Prasowa (1944- )
(1)
Polska Akademia Nauk
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Pożarnictwo
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo antymonopolowe
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo lokalowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo prasowe
(1)
Prawo probiercze
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Preambuła
(1)
Prokuratura
(1)
Promocja kultury
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedsiębiorstwo państwowe
(1)
Przedsiębiorstwo prywatne
(1)
Prześladowania polityczne
(1)
Radiofonia i telewizja
(1)
Regionalne izby obrachunkowe
(1)
Rzecznik praw dziecka
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Samorząd gospodarczy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Francja
(1)
Niemcy
(1)
Wielka Brytania
(1)
Województwo poleskie (1921-1939)
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Biografia
(1)
3 results Filter
Book
In basket
(Monografie / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 56.)
Wacław Kostek-Biernacki był jedną z ważnych osób obozu piłsudczykowskiego. W szerszej świadomości funkcjonuje przede wszystkim jako komendant wojskowego więzienia w Brześciu nad Bugiem, gdzie w 1930 r. zostali osadzeni politycy antysanacyjnej opozycji. Rola wówczas odegrana, łączona niekiedy z kilkoma innymi epizodami jego biografii, powodowała, że zazwyczaj prezentowano go jednowymiarowo jako postać zdecydowanie negatywną, symbol stosowania przemocy przez rodzime środowisko polityczne. Tymczasem należy stwierdzić, że życiorys Kostek-Biernackiego był skomplikowany, a i dramatyczny. Na plan pierwszy wybijają się: działalność w PPS doby rewolucji 1905-1907, wieloletnia służba cywilna na stanowisku wojewody w latach trzydziestych, wreszcie powojenne represje zwieńczone niewykonanym wyrokiem śmierci, orzeczonym w 1953 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia centralna
There are copies available to loan: sygn. 94(438).08 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo administracyjne / pod red. Marka Wierzbowskiego ; [aut.] Marek Wierzbowski [et al.]. - Wyd. 11., Stan prawny na sierpień 2013 r. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2013. - 664 s. ; 24 cm.
(Podręczniki LexisNexis : prawo i postępowanie administracyjne.)
Temat: Polska Agencja Prasowa (1944- ) ; Polska Akademia Nauk ; Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) ; Ministerstwo Spraw Zagranicznych ; Prawo administracyjne ; Administracja ; Samorząd terytorialny ; Prawo wspólnotowe europejskie ; Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie ; Instytucje użyteczności publicznej ; Władztwo administracyjne ; Prezydentura (urząd) ; Rząd (organ państwowy) ; Premier (urząd) ; Wojewoda ; Urzędnicy ; Pracownicy samorządowi ; Akt administracyjny ; Ugoda administracyjna ; Porozumienie administracyjne ; Sądownictwo administracyjne ; Prawo gospodarcze ; Przedsiębiorstwo prywatne ; Przedsiębiorstwo państwowe ; Prywatyzacja ; Pomoc publiczna ; Dewizy ; Nieruchomości - gospodarka ; Gospodarka komunalna ; Prawo lokalowe ; Budownictwo ; Geodezja ; Kartografia ; Łączność ; Komunikacja ; Górnictwo ; Geologia ; Energetyka ; Normalizacja i jakość ; Jednostki miar ; Prawo probiercze ; Dozór techniczny ; Banki ; Pieniądz ; Prawo antymonopolowe ; Cło ; Ubezpieczenia ; Zdrowie publiczne ; Alkoholizm ; Narkomania ; Bezrobocie ; Prawo pracy ; Ubezpieczenia społeczne ; Opieka społeczna ; Leki ; Informacja ; Prawo prasowe ; Radiofonia i telewizja ; Informacje niejawne ; Prawo do informacji publicznej ; Oświata ; Szkolnictwo ; Szkolnictwo wyższe ; Nauka ; Ochrona zabytków ; Kultura fizyczna ; Sport ; Promocja kultury ; Obywatelstwo ; Cudzoziemcy ; Imiona osób ; Nazwiska ; Akta stanu cywilnego ; Ewidencja ludności ; Dowód osobisty ; Paszporty ; Ordery i odznaczenia ; Organizacje ; Partie polityczne ; Wolność sumienia ; Wolność wyznania ; Wolność zgromadzeń ; Bezpieczeństwo publiczne ; Stan wyjątkowy ; Stan wojenny (prawo) ; Klęski elementarne ; Pożarnictwo ; Zarządzanie kryzysowe ; Broń ; Materiały wybuchowe ; Obrona terytorium kraju ; Granice ; Polityka międzynarodowa ; Regiony (administracja) ; Polska ; Francja ; Niemcy ; Wielka Brytania ; Podręcznik
Symbol UKD: 342.9(438) ; (075.8)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia centralna
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again