Forma i typ
Książki
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Dostępność
dostępne
(1)
tylko na miejscu
(1)
Placówka
Wypożyczalnia centralna
(1)
Czytelnia centralna
(1)
Autor
Misiuk Andrzej (1958- )
(1)
Radziszewski Edward (1923- )
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(2)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(2)
Język
polski
(2)
Odbiorca
Studenci
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Temat
Inspekcja Handlowa (Polska)
(2)
Państwowa Inspekcja Sanitarna
(2)
Policja
(2)
Służba Ochrony Zabytków
(2)
Administracja
(1)
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW)
(1)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(1)
Agencja Wywiadu (AW)
(1)
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
(1)
Agencje ochrony osób i mienia
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Biuro Ochrony Rządu
(1)
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
(1)
Centralne Biuro Antykorupcyjne
(1)
Centralny Inspektorat Standaryzacji
(1)
Generalny Inspektor Celny
(1)
Główny Inspektor Kolejnictwa
(1)
Główny Urząd Miar
(1)
Główny Urząd Statystyczny (GUS)
(1)
Inspekcja Ochrony Środowiska
(1)
Inspekcja Transportu Drogowego
(1)
Inspekcja Weterynaryjna (instytucja)
(1)
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
(1)
Komitet Badań Naukowych
(1)
Komitet Kinematografii
(1)
Komitet do Spraw Europejskich (Polska)
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT)
(1)
Krajowa Rada Sądownictwa
(1)
Krajowy Urząd Pracy
(1)
Ministerstwo
(1)
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
(1)
Obrona cywilna
(1)
Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna
(1)
Państwowa Inspekcja Pracy
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Państwowa Straż Rybacka
(1)
Państwowa Straż Łowiecka
(1)
Państwowe Gospodarstwo Leśne
(1)
Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń
(1)
Policja Państwowa
(1)
Policja administracyjna
(1)
Polski Komitet Normalizacyjny
(1)
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
(1)
Pożarnictwo
(1)
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
(1)
Rada do Spraw Uchodźców
(1)
Rządowe Centrum Studiów Strategicznych
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Straż Ochrony Kolei
(1)
Straż gminna
(1)
Straż leśna
(1)
Służba Celno-Skarbowa (Polska)
(1)
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
(1)
Służba Więzienna (Ministerstwo Sprawiedliwości ; Polska)
(1)
Służba Wywiadu Wojskowego
(1)
Urząd Dozoru Technicznego
(1)
Urząd Kombatantów i Osób Represjonawanych
(1)
Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki
(1)
Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
(1)
Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych
(1)
Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi
(1)
Urząd Ochrony Państwa
(1)
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
(1)
Urząd Regulacji Energetyki
(1)
Urząd Zamówień Publicznych
(1)
Urzędnicy
(1)
Wojska Ochrony Pogranicza
(1)
Władza państwowa
(1)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
(1)
Żandarmeria Wojskowa (Wojsko Polskie ; 1990- )
(1)
Temat: miejsce
Europa
(1)
Polska
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Gatunek
Podręcznik
(1)
Dziedzina i ujęcie
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
2 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prawo i Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne)
Jedną z podstawowych potrzeb ludzkich jest poczucie bezpieczeństwa osobistego, dlatego już u zarania instytucji państwa można odnaleźć pierwowzory współczesnej administracji, zajmującej się ochroną porządku i ładu społecznego. Współczesne państwa dysponują rozbudowaną administacją publiczną, która w dużej części wykonuje zadania z zakresu ochrony porządku i bezpieczeństwa obywateli, ale również chroni obowiązujący porządek prawny i konstrytucyjny oraz zabezpiecza przed zagrożeniami zewnętrzymi.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia centralna
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 351.75 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Symbol UKD: 342.9(438)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia centralna
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 342.9 (2 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej