Form of Work
Książki
(6)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Poradniki i przewodniki
(2)
Publikacje naukowe
(2)
E-booki
(1)
Status
available
(5)
only on-site
(1)
Branch
Wypożyczalnia centralna
(5)
Czytelnia centralna
(1)
Author
Achtelik Aleksandra
(1)
Cudak Romuald
(1)
Graboń Karolina
(1)
Hansen Anders (1974- )
(1)
Krzyżyk Danuta
(1)
Kulmatycki Lesław (1951- )
(1)
Marynowicz-Hetka Ewa (1946- )
(1)
Mazur Jan
(1)
Miodunka Władysław
(1)
Niesporek-Szamburska Bernadeta
(1)
Oczkowski Tomasz (tłumacz)
(1)
Ożóg Kazimierz
(1)
Pawłowski Adam
(1)
Praszałowicz Dorota
(1)
Seretny Anna
(1)
Smereczniak Małgorzata
(1)
Sundberg Carl Johan (1958- )
(1)
Sznajder Andrzej
(1)
Szul Roman
(1)
Tambor Agnieszka
(1)
Tambor Jolanta
(1)
Wierzbowski Marek (1946- )
(1)
Wrycza-Bekier Joanna
(1)
Zgółka Tadeusz
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Audience Group
Działacze sportowi
(1)
Studenci
(1)
Subject
Promocja zdrowia
(3)
Aktywność fizyczna
(2)
Kultura fizyczna
(2)
Opieka społeczna
(2)
Sport
(2)
Administracja
(1)
Akt administracyjny
(1)
Akta stanu cywilnego
(1)
Alkoholizm
(1)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Broń
(1)
Budownictwo
(1)
Castel, Robert
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Cło
(1)
Dewizy
(1)
Dowód osobisty
(1)
Dozór techniczny
(1)
Dzieci
(1)
Edukacja medialna
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Edukacja regionalna
(1)
Energetyka
(1)
Ewidencja ludności
(1)
Feminizm
(1)
Fizjologia sportu
(1)
Gender
(1)
Geodezja
(1)
Geologia
(1)
Geragogika
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Granice
(1)
Górnictwo
(1)
Imiona osób
(1)
Informacja
(1)
Informacje niejawne
(1)
Instytucje użyteczności publicznej
(1)
Jakość życia
(1)
Jednostki miar
(1)
Kamiński, Aleksander
(1)
Kartografia
(1)
Klęski elementarne
(1)
Komputery
(1)
Komunikacja
(1)
Kowalski, Stanisław
(1)
Kultura
(1)
Kultura czasu wolnego
(1)
Kultura regionalna
(1)
Leki
(1)
Marketing
(1)
Marketing cyfrowy
(1)
Marketing sportowy
(1)
Materiały wybuchowe
(1)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
(1)
Multimedia
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny (NSA)
(1)
Narkomania
(1)
Nauka
(1)
Nazwiska
(1)
Nieruchomości
(1)
Normalizacja i jakość
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Obywatelskość
(1)
Obywatelstwo
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Ordery i odznaczenia
(1)
Organizacje
(1)
Oświata
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Partie polityczne
(1)
Paszporty
(1)
Pedagogika medialna
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika rodziny
(1)
Petersen, Peter
(1)
Pieniądz
(1)
Podagogika społeczna
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska Agencja Prasowa (1944- )
(1)
Polska Akademia Nauk
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Poradnictwo
(1)
Porozumienie administracyjne
(1)
Pożarnictwo
(1)
Praca opiekuńczo-wychowawcza
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo antymonopolowe
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo lokalowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Subject: place
Francja
(1)
Niemcy
(1)
Polska
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Gry komputerowe
(1)
Poradnik
(1)
Domain
Kultura fizyczna i sport
(3)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Medycyna i zdrowie
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Kultura i sztuka
(1)
7 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia centralna
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
Marketing sportu / Andrzej Sznajder. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - 268 stron: ilustracje ; 24 cm.
Symbol UKD: 796/799 ; 339.138
Sport podlega procesowi profesjonalizacji i komercjalizacji, co prowadzi do przekształcania się go w konkurowanie sportowców i klubów sportowych w celu osiągnięcia sukcesu ekonomicznego. W Marketingu sportu Autor charakteryzuje rynek sportu i jego rozwój oraz pokazuje, że w coraz większym stopniu staje się on globalny. Podkreśla, iż kluby sportowe przekształcają się ze stowarzyszeń sportowych w spółki kapitałowe, co powoduje, że muszą się kierować zasadą ekonomiczności działania i stosować narzędzia konkurencji na rynku. W działaniach marketingowych kluby-spółki dążą do identyfikacji nabywców produktów sportu oraz dostosowywania ich do potrzeb tych nabywców, kształtowania ich cen, kanałów dystrybucji i promocji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia centralna
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
E-book
In basket
„Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan – perspektywy” to pozycja obowiązkowa na półkach nauczycieli, wykładowców, lektorów, działaczy polonijnych, animatorów kultury, dziennikarzy, dyplomatów – jednym słowem wszystkich, którym prestiż języka polskiego w świecie leży na sercu i od których los i status języka polskiego na świecie zależy. Publikację stworzył zespół autorski w składzie: Władysław Miodunka, Jolanta Tambor, Aleksandra Achtelik, Romuald Cudak, Danuta Krzyżyk, Jan Mazur, Bernadeta Niesporek-Szamburska, Kazimierz Ożóg, Adam Pawłowski, Dorota Praszałowicz, Anna Seretny, Roman Szul, Agnieszka Tambor, Tadeusz Zgółka (współpraca: Małgorzata Smereczniak, Karolina Graboń). Autorzy to jednocześnie zespół ekspertów powołany przez JM Rektora UŚ na mocy umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w styczniu 2017 roku w celu opracowaniu strategii nauczania i promocji języka polskiego w świecie, która miała uwzględniać: - nauczanie języka polskiego jako obcego we wszystkich grupach wiekowych, na wszystkich poziomach, zarówno w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego, jak i w innych formach; - promocję języka polskiego w świecie, wraz ze wskazaniem priorytetowych kierunków geograficznych i obszarów merytorycznych oraz narzędzi promocji; - koordynację działań oraz określenie zadań poszczególnych instytucji; - wskazanie zakresu niezbędnych zmian legislacyjnych i sposobów finansowania. Prace nad strategią ukończono w lipcu 2017 roku, książka ukazuje się w lipcu 2018 roku. Odległość czasowa niezbyt wielka, ale brzemienna w wydarzenia. Przede wszystkim w październiku 2017 roku została powołana do życia Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, instytucja, która przejęła zadania Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynrodowej, ale też kilku innych działów, wydziałów i departamentów resortowych. Przed publikacją autorzy starali się wprowadzić konieczne zmiany, uwzględniające nową sytuację, choć nie zawsze było to możliwe. Autorzy diagnozują aktualny stan nauczania i promocji języka polskiego w świecie i sugerują najlepsze sposoby rozwikłania problemów, podpowiadają najlepsze rozwiązania. Zdajemy sobie sprawę, że szybka realizacja niektórych proponowanych zmian nie jest możliwa, gdyż wymagałaby ogromnych zmian systemowych – są to jednak plany maksimum, które pokazują bolączki i rzeczy ważne dla nauczycieli, uczniów, studentów, rodziców dzieci polskiego pochodzenia i cudzoziemców z różnych powodów uczących się języka polskiego (np. migrantów, uchodźców, ale też reemigrantów, którzy wchodzą w polski system edukacyjny), ważne także dla miłośników polskiej literatury, polskiego teatru i polskiego kina, przebywających za granicą, gdzie dostęp do dóbr kultury bywa bardzo ograniczony; dla polskich turystów, podróżników, pasażerów, którzy próżno oczekują polskich zapowiedzi w samolotach, polskojęzycznej obsługi w pociągach czy polskich napisów na takich lotniskach. Fragmenty tej publikacji będą przydatne na specjalnościach glottodydaktycznych, na podyplomowych studiach kształcących przyszłych nauczycieli języka polskiego jako obcego. Powinni po nią sięgnąć nauczyciele i wykładowcy, ale też studenci. Inspirację z tego opracowania winni czerpać ci, od których pewne zmiany, decyzje, możliwości wcielenia w życie proponowanych rozwiązań zależą. Opracowanie pokazuje stan na przełomie lat 2017 i 2018 – stan, który systemowo wciąż jest taki sam. Daje podstawę do przemyślenia, wskazuje, co można naprawić szybko i łatwo, a co wymaga o wiele większego wysiłku. Chcemy zdecydowanie podkreślić – a to bardzo ważne – że opracowanie pokazuje też wszystkie dotychczasowe osiągnięcia, sukcesy i mocne strony polskiej edukacji glottodydaktycznej oraz promocji Polski i języka polskiego.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia centralna
There are copies available to loan: sygn. 37.013.42 (2 egz.)
Book
In basket
Prawo administracyjne / pod red. Marka Wierzbowskiego ; [aut.] Marek Wierzbowski [et al.]. - Wyd. 11., Stan prawny na sierpień 2013 r. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2013. - 664 s. ; 24 cm.
(Podręczniki LexisNexis : prawo i postępowanie administracyjne.)
Temat: Polska Agencja Prasowa (1944- ) ; Polska Akademia Nauk ; Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) ; Ministerstwo Spraw Zagranicznych ; Prawo administracyjne ; Administracja ; Samorząd terytorialny ; Prawo wspólnotowe europejskie ; Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie ; Instytucje użyteczności publicznej ; Władztwo administracyjne ; Prezydentura (urząd) ; Rząd (organ państwowy) ; Premier (urząd) ; Wojewoda ; Urzędnicy ; Pracownicy samorządowi ; Akt administracyjny ; Ugoda administracyjna ; Porozumienie administracyjne ; Sądownictwo administracyjne ; Prawo gospodarcze ; Przedsiębiorstwo prywatne ; Przedsiębiorstwo państwowe ; Prywatyzacja ; Pomoc publiczna ; Dewizy ; Nieruchomości - gospodarka ; Gospodarka komunalna ; Prawo lokalowe ; Budownictwo ; Geodezja ; Kartografia ; Łączność ; Komunikacja ; Górnictwo ; Geologia ; Energetyka ; Normalizacja i jakość ; Jednostki miar ; Prawo probiercze ; Dozór techniczny ; Banki ; Pieniądz ; Prawo antymonopolowe ; Cło ; Ubezpieczenia ; Zdrowie publiczne ; Alkoholizm ; Narkomania ; Bezrobocie ; Prawo pracy ; Ubezpieczenia społeczne ; Opieka społeczna ; Leki ; Informacja ; Prawo prasowe ; Radiofonia i telewizja ; Informacje niejawne ; Prawo do informacji publicznej ; Oświata ; Szkolnictwo ; Szkolnictwo wyższe ; Nauka ; Ochrona zabytków ; Kultura fizyczna ; Sport ; Promocja kultury ; Obywatelstwo ; Cudzoziemcy ; Imiona osób ; Nazwiska ; Akta stanu cywilnego ; Ewidencja ludności ; Dowód osobisty ; Paszporty ; Ordery i odznaczenia ; Organizacje ; Partie polityczne ; Wolność sumienia ; Wolność wyznania ; Wolność zgromadzeń ; Bezpieczeństwo publiczne ; Stan wyjątkowy ; Stan wojenny (prawo) ; Klęski elementarne ; Pożarnictwo ; Zarządzanie kryzysowe ; Broń ; Materiały wybuchowe ; Obrona terytorium kraju ; Granice ; Polityka międzynarodowa ; Regiony (administracja) ; Polska ; Francja ; Niemcy ; Wielka Brytania ; Podręcznik
Symbol UKD: 342.9(438) ; (075.8)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia centralna
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
Symbol UKD: 796.035 ; 613.7 ; 613-048.65 ; 796.012
Tytuł oryginału : Hälsa pa recept: träna smartare, ma bättre, lev längre
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia centralna
There are copies available to loan: sygn. 613.7 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; 68)
Symbol UKD: 613 ; 614.2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia centralna
There are copies available to loan: sygn. 613 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again