Form of Work
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Książki
(2)
Status
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia centralna
(2)
Author
Dobrowolski Grzegorz
(1)
Krogulec Ewa
(1)
Piekarska Małgorzata
(1)
Skalski Dariusz (1960- )
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Bakterie
(1)
Bezczaszkowce
(1)
Biocenoza
(1)
Biologia
(1)
Brunatnice
(1)
Cykl komórkowy
(1)
DNA (kwas)
(1)
Darwinizm
(1)
Dziedziczność
(1)
Ekologia
(1)
Ewolucja
(1)
Fizjologia roślin
(1)
Fizjologia zwierząt
(1)
Gady
(1)
Genetyka
(1)
Glony
(1)
Gospodarka wodna
(1)
Grzyby
(1)
Jamochłony
(1)
Komórka (biologia)
(1)
Kręgowce
(1)
Lamarck, Jean Baptiste de Monet de
(1)
Lamarkizm
(1)
Linné, Carl von
(1)
Mendla, prawa
(1)
Mięczaki
(1)
Mszaki
(1)
Nagonasienne
(1)
Obleńce
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Oddychanie
(1)
Okrytonasienne
(1)
Orzęski
(1)
Paprotniki
(1)
Pierwotniaki
(1)
Pierścienice
(1)
Pochodzenie człowieka
(1)
Pochodzenie życia
(1)
Prawo wodne
(1)
Ptaki
(1)
Płazińce
(1)
Płazy
(1)
Ratownictwo wodne
(1)
Ryby
(1)
Sprzężnice
(1)
Ssaki
(1)
Stawonogi
(1)
Strunowce
(1)
Systematyka
(1)
Tkanki
(1)
Wiciowce
(1)
Wirusy
(1)
Zielenice
(1)
Zwierzęta
(1)
4 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia centralna
There are copies available to loan: sygn. 797.1 (1 egz.)
E-book
In basket
Tematyka tego numeru obejmuje dość zróżnicowaną problematykę, która przynajmniej po części dotyczy geologii i górnictwa. Jeden z artykułów dotyczy wydobywania kopalin z wód powierzchniowych. Autor wskazuje tu na niekorzystne rozwiązania w tym zakresie, związane z tym, że wydobywający kopaliny z wód powierzchniowych powinien uzyskać zarówno pozwolenie wodnoprawne, jak i koncesję. Kolejny „górniczy” tekst dotyczy ocen oddziaływania przedsięwzięć geologicznych i górniczych na obszary Natura 2000. Warto polecić również tekst o odpowiedzialności za szkody wyrządzone robotami geologicznym niewymagającymi koncesji. Tu Autor ukazuje problemy związane z jej poniesieniem na podstawie Prawa geologicznego i górniczego, występujące wskutek tego, że w przypadku takich robót nie zawsze zespół urządzeń posiada status zakładu górniczego, a podejmowane działania nie są rozumiane jako jego ruch prowadzony przez przedsiębiorcę. Z zakresu szeroko rozumianej ochrony przyrody warto wskazać na trzy artykuły. Pierwszy z nich dotyczy ochrony rezerwatowej w lasach. Ciekawie przedstawia się również tekst poświęcony ewolucji powszechnej ochrony drzew i krzewów spowodowanej radosną twórczością ustawodawcy określaną mianem „Lex Szyszko”. Wreszcie trzeci z artykułów przybliża kwestie związane z kontrolą przestrzegania przepisów na terenie dwóch obszarowych form ochronnych, tj. parku narodowego i rezerwatu przyrody. Przygotowano również sprawozdanie z konferencji pt. „Prawne instrumenty ochrony powietrza”, która odbyła się 20 kwietnia 2018 r., na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z opracowań ogólnych warto zwrócić uwagę na recenzję monografii zatytułowanej Rozważania o... (Katowice 2018). Tradycyjnie Czytelnik znajdzie w czasopiśmie kolejną część komentarza do ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Tym razem do art. 13–17 tego aktu.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Publikacja zawiera aktualnie podejmowaną problematykę badawczą zarówno w zakresie prac naukowych, jak i ich praktycznych zastosowań. Prezentowane zagadnienia stanowią kompendium wiedzy na temat badań nad jakością i ilością wód podziemnych (obejmują także ich poszukiwania i charakterystykę filtracyjną wodonośca), optymalnych technologii ujmowania wód w odniesieniu do wodociągów, odwodnień oraz prawa dotyczącego gospodarowania wodą. […] Bez wątpienia można uznać, że niniejsza monografia stanie się cenną, interdyscyplinarną publikacją z zakresu hydrogeologii stosowanej. Ukazuje bogate doświadczenia środowisk współpracujących hydrogeologów i hydrotechników na różnym stopniu kariery zawodowej. dr hab. Dorota Porowska, prof. ucz. Książka zakorzeniona jest w unikalnym czterdziestoczteroletnim cyklu konferencji Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej dedykowanym środowiskom hydrogeologicznym i wodociągowym. Monografia stanowi ważny element w dzieleniu się doświadczeniem umożliwiającym rozpowszechnienie specjalistycznej i aktualnej wiedzy, co pozwala na coraz bardziej optymalną, to znaczy ekologiczną i ekonomiczną, gospodarkę wodną. […] Publikacja stanowi bardzo wartościowy zbiór opracowań specjalistycznych (badawczych, inżynierskich oraz prawnych) zawierających doświadczenia szczegółowych analiz oraz innowacyjne rozwiązania, z których wiele stanowi przełomowe projekty w gospodarce wodnej. dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. ucz.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again