Form of Work
Książki
(13)
Publikacje dydaktyczne
(7)
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje informacyjne
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(8)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia centralna
(8)
Czytelnia centralna
(5)
Author
zbiorowa Praca
(3)
Pełka Piotr
(2)
Stasiak Mikołaj
(2)
Bojewska Barbara
(1)
Bonusiak Włodzimierz (1942- )
(1)
Buczkowski Jerzy (1950- )
(1)
Cenkier Agnieszka
(1)
Dąbkiewicz Krzysztof
(1)
Felis Paweł (1969- )
(1)
Gołębiowski Grzegorz (1969- )
(1)
Kolanowska Barbara
(1)
Krej Natalia
(1)
Maciejko Wojciech
(1)
Marczakowska-Proczka Joanna
(1)
Mielczarek Andrzej (1945- )
(1)
Misiąg Franciszek (1938- )
(1)
Modzelewska-Wąchal Elżbieta
(1)
Pietrzak Bogusław (1943- )
(1)
Polański Zbigniew
(1)
Raftowicz-Filipkiewicz Magdalena
(1)
Ratyński Władysław (1933- )
(1)
Rudzka-Lorentz Czesława
(1)
Rytelewska Grażyna (1943- )
(1)
Sikora Piotr (pedagog)
(1)
Sokołowski Jerzy
(1)
Solarz Jan Krzysztof
(1)
Weissbrot-Koziarska Anna
(1)
Wierzbowski Marek (1946- )
(1)
Woźniak Barbara
(1)
Wrzeszcz-Kamińska Grażyna
(1)
Zięba-Załucka Halina (1952- )
(1)
Żabiński Arkadiusz
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(9)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Pedagodzy
(1)
Politycy
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Studenci
(1)
Terapeuci
(1)
Subject
Pomoc publiczna
(7)
Opieka społeczna
(5)
Domy pomocy społecznej
(3)
Alkoholizm
(2)
Narkomania
(2)
Polityka międzynarodowa
(2)
Polityka społeczna
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Prawo pomocy publicznej
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Administracja
(1)
Akt administracyjny
(1)
Akta stanu cywilnego
(1)
Analiza SWOT
(1)
Autorytet
(1)
Banki
(1)
Behawioryzm
(1)
Benchmarking
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Broń
(1)
Budownictwo
(1)
Budżet państwa
(1)
Budżety terenowe
(1)
COVID-19
(1)
Choroby zakaźne ludzi
(1)
Coaching
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Cło
(1)
Dewizy
(1)
Dowód osobisty
(1)
Dozór elektroniczny sprawców przestępstw
(1)
Dozór techniczny
(1)
Dług publiczny
(1)
Egzaminy do szkół wyższych
(1)
Egzekucja należności sądowych
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Empowerment
(1)
Energetyka
(1)
Epidemie
(1)
Ewaluacja
(1)
Ewidencja ludności
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Finanse przedsiębiorstwa
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Fundusze celowe
(1)
Geodezja
(1)
Geologia
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Granice
(1)
Górnictwo
(1)
Hospicja
(1)
Imiona osób
(1)
Informacja
(1)
Informacje niejawne
(1)
Instytucje użyteczności publicznej
(1)
Interwencja kryzysowa (psychologia)
(1)
Jednostki miar
(1)
Kara (psychologia)
(1)
Kara aresztu
(1)
Kara grzywny
(1)
Kara ograniczenia wolności
(1)
Kara pozbawienia praw publicznych
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Kartografia
(1)
Kary majątkowe
(1)
Klęski elementarne
(1)
Komunikacja
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Koła zainteresowań
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Leki
(1)
Materiały wybuchowe
(1)
Mentoring
(1)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny (NSA)
(1)
Nagroda (psychologia)
(1)
Nauka
(1)
Nawiązka
(1)
Nazwiska
(1)
Nieruchomości
(1)
Normalizacja i jakość
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Obywatelstwo
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Odszkodowanie
(1)
Odszkodowanie za szkodę niemajątkową
(1)
Opieka długoterminowa
(1)
Opieka paliatywna
(1)
Ordery i odznaczenia
(1)
Subject: time
1945-1989
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Europa
(1)
Francja
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Niemcy
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(3)
Akty prawne
(1)
Ars moriendi
(1)
Komentarz do ustawy
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Słownik
(1)
Słownik terminologiczny
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(4)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(4)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Historia
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
18 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia centralna
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia centralna
There are copies available to loan: sygn. 304 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia centralna
Copies are only available in the library: sygn. 364 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia centralna
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia centralna
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia centralna
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
E-book
In basket
Publikacja Finanse publiczne została wydana w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Poszczególne jej części stanowią dorobek pracowników naukowych najbardziej liczących się w Polsce ośrodków naukowych. Przedstawione opracowania odnoszą się do całego spektrum problemów naukowo-badawczych związanych z finansami publicznymi i polityką fiskalną. Poszczególni autorzy prezentują wyniki swoich badań teoretycznych i empirycznych w zakresie zarządzania dochodami i wydatkami budżetu centralnego oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w kontekście zarówno reformy finansów publicznych, reformy systemu emerytalnego, pomocy publicznej, jak i teoretycznych podstaw realizacji wyznaczonych celów przez narzędzia polityki fiskalnej. Niniejsza publikacja jest adresowana do środowisk naukowych i studentów wyższych uczelni oraz osób, które w praktyce gospodarczej mają styczność ze stroną dochodową lub wydatkową polityki fiskalnej. Poszczególne fragmenty książki były brecenzowane przez profesorów uniwersytetów, w większości kierowników katedr finansów, katedr ekonomii oraz polityki ekonomicznej, którym chciałbym podziękować za rzetelne recenzje. Składam również wyrazy uznania pracownikom Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz pracownikom Wydawnictwa za wiele wysiłku i zaangażowanie, dzięki któremu powstała ta publikacja. Mam głębokie przekonanie, że książka Finanse publiczne, którą oddajemy w Państwa ręce, będzie inspiracją do dalszych badań i dociekań naukowych oraz do powstania równie inspirujących opracowań w przyszłości. Jerzy Sokołowski
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Mamy przyjemność oddać w ręce Czytelników kolejny tom Prac Naukowych wydawanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, zatytułowany „Społeczne gospodarowanie”. W ostatnich latach obserwujemy rosnące zainteresowanie szeroko rozumianą problematyką społecznego gospodarowania, która jest przedmiotem ba¬dań ekonomistów, socjologów, prawników i teologów. Czym właściwie jest społeczne gospodarowanie? Trudne, a wręcz niemożliwe jest jednoznaczne sformułowanie jednej definicji. Artykuły zawarte w Pracach Naukowych UE stanowią próbę zaprezentowania dyskusji, jaka towarzyszy problematyce społecznego gospodarowania, oraz badań empirycznych będących próbą uwzględnienia różnorodności problemów, które ona obejmuje. Egzemplifikacją szeroko rozumianej koncepcji społecznego gospodarowania są podmioty gospodarki społecznej funkcjonujące w warunkach gospodarki rynkowej. Artykuł Izabeli Ścibiorskiej-Kowalczyk i Agnieszki Mikuckiej-Kowalczyk poświęcony jest perspektywom i wyzwaniom podmiotów trzeciego sektora. Autorki wskazują, że obecny stan instytucji nie sprzyja osiąganiu celów podmiotów gospodarki społecznej. Jest to niejako punkt wyjścia do interesujących rozważań dotyczących związków i różnych form współpracy między sektorami: prywatnym, publicznym i społecznym. Dorota Teneta-Skwiercz zauważa, że nie tylko z roku na rok rośnie liczba przedsiębiorstw, które angażują się w różne formy współpracy z sektorem publicznym i społecznym, lecz przede wszystkim udaje się rozwiązywać niektóre problemy społeczne oraz efektywniej wykorzystywać posiadane zasoby. W kolejnym artykule Agnieszka Chomiuk i Marzena Starnawska na podstawie badań empirycznych gdańskich organizacji pozarządowych podejmują próbę odpowiedzi na fundamentalne pytanie stawiane w kontekście działań III sektora. A mianowicie: Czy i w jaki sposób organizacje pozarządowe mogą budować swoją stabilność i niezależność finansową? Autorki wskazują, że jednym ze sposobów uniezależniania się podmiotów non-governmental organizations (NGO) od sektora publicznego jest tworzenie i rozwijanie przedsiębiorczości społecznej. Kolejny artykuł przynosi rozważania teoretyczne i analizę empiryczną danych statystycznych na temat „pułapki średniego dochodu” w państwach grupy wyszehradzkiej (V4). Maria Fic i Edyta Ropuszyńska-Surma omawiają czynniki sprzyjające oraz zapobiegające wpadnięciu w pułapkę średniego dochodu w Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech. W następnym interesującym artykule Filip Leszczyński przedstawia historyczne interpretacje zasady ospodarności. Analiza obejmuje okres międzywojenny, a Autor, przedstawiając różnice w interpretacji zasady gospodarności – Leopolda Caro, Edwarda Taylora oraz Leona Władysława Biegeleisena, wskazuje na możliwe sposoby wykorzystania sformułowanych wniosków we współczesnych gospodarkach rynkowych. Z kolei Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz, Mirosław Struś i Tomasz Pilawka omawiają kwestie roli organizacji trzeciego sektora w osiąganiu trwałego i zrównoważonego rozwoju. Autorzy na podstawie ankietowych ba¬dań empirycznych zrealizowanych w gminach dolnośląskich stwierdzają, że realna rola, jaką odgrywają podmioty NGO we wdrażaniu polityki spójności, wynika z ich kondycji i potencjału, choć zasadniczo różni się od tej, jaka przypisywana jest im w teorii. Kolejny artykuł, tym razem Katarzyny Przybyły, oparty na analizie danych empirycznych, również przedstawia zmiany w poziomie infrastruktury społecznej Poznania na tle powiatów grodzkich: Kalisza, Konina i Leszna. Autorka wyodrębniła komponenty infrastruktury społecznej: infrastrukturę edukacyjną, infrastrukturę stworzoną na potrzeby kultury, sztuki, sportu i rekreacji oraz infrastrukturę służącą ochronie zdrowia i opiece społecznej i skonstruowała taksonomiczne miary synte¬tyczne dla lat 2005-2014. Problemowi wykluczenia społecznego w województwie łódzkim poświecony został artykuł Aleksandry Wejt. Autorka skoncentrowała się na wskazaniu podmiotów ekonomii społecznej, których celem jest przeciwdziałanie ekskluzji i wspieranie inkluzji społecznej. Podobny temat jest przedmiotem analizy, w którym Izabel (...)
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
Prawo administracyjne / pod red. Marka Wierzbowskiego ; [aut.] Marek Wierzbowski [et al.]. - Wyd. 11., Stan prawny na sierpień 2013 r. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2013. - 664 s. ; 24 cm.
(Podręczniki LexisNexis : prawo i postępowanie administracyjne.)
Temat: Polska Agencja Prasowa (1944- ) ; Polska Akademia Nauk ; Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) ; Ministerstwo Spraw Zagranicznych ; Prawo administracyjne ; Administracja ; Samorząd terytorialny ; Prawo wspólnotowe europejskie ; Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie ; Instytucje użyteczności publicznej ; Władztwo administracyjne ; Prezydentura (urząd) ; Rząd (organ państwowy) ; Premier (urząd) ; Wojewoda ; Urzędnicy ; Pracownicy samorządowi ; Akt administracyjny ; Ugoda administracyjna ; Porozumienie administracyjne ; Sądownictwo administracyjne ; Prawo gospodarcze ; Przedsiębiorstwo prywatne ; Przedsiębiorstwo państwowe ; Prywatyzacja ; Pomoc publiczna ; Dewizy ; Nieruchomości - gospodarka ; Gospodarka komunalna ; Prawo lokalowe ; Budownictwo ; Geodezja ; Kartografia ; Łączność ; Komunikacja ; Górnictwo ; Geologia ; Energetyka ; Normalizacja i jakość ; Jednostki miar ; Prawo probiercze ; Dozór techniczny ; Banki ; Pieniądz ; Prawo antymonopolowe ; Cło ; Ubezpieczenia ; Zdrowie publiczne ; Alkoholizm ; Narkomania ; Bezrobocie ; Prawo pracy ; Ubezpieczenia społeczne ; Opieka społeczna ; Leki ; Informacja ; Prawo prasowe ; Radiofonia i telewizja ; Informacje niejawne ; Prawo do informacji publicznej ; Oświata ; Szkolnictwo ; Szkolnictwo wyższe ; Nauka ; Ochrona zabytków ; Kultura fizyczna ; Sport ; Promocja kultury ; Obywatelstwo ; Cudzoziemcy ; Imiona osób ; Nazwiska ; Akta stanu cywilnego ; Ewidencja ludności ; Dowód osobisty ; Paszporty ; Ordery i odznaczenia ; Organizacje ; Partie polityczne ; Wolność sumienia ; Wolność wyznania ; Wolność zgromadzeń ; Bezpieczeństwo publiczne ; Stan wyjątkowy ; Stan wojenny (prawo) ; Klęski elementarne ; Pożarnictwo ; Zarządzanie kryzysowe ; Broń ; Materiały wybuchowe ; Obrona terytorium kraju ; Granice ; Polityka międzynarodowa ; Regiony (administracja) ; Polska ; Francja ; Niemcy ; Wielka Brytania ; Podręcznik
Symbol UKD: 342.9(438) ; (075.8)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia centralna
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia centralna
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia centralna
There are copies available to loan: sygn. 349.442 (1 egz.)
E-book
In basket
OD REDAKCJI W latach siedemdziesiątych XX wieku Jan Lutyński zaprezentował koncepcję działań pozornych. Działania te odznaczały się następującymi cechami: 1) oficjalnie uznaje się je za istotne dla realizacji jakiegoś ważnego społecznie celu; 2) celu tego faktycznie nie realizują; 3) o ich nieprzydatności powszechnie wiadomo w danej zbiorowości; 4) jest to wiedza prywatna, oficjalnie nieuzewnętrzniana; 5) ich rzeczywista funkcja polega na samym ich istnieniu; 6) zawierają zawsze jakiś element fikcji, odnoszący się do ich przebiegu czy celu. W niniejszym tomie „Przeglądu Socjologicznego” prezentujemy teksty ilustrujące aktualność różnych elementów tej koncepcji w nowej rzeczywistości społecznej. Poszczególni autorzy, odwołując się do rozważań J. Lutyńskiego, analizują różne rodzaje i formy działań pozornych w naszym życiu religijnym, w funkcjonowaniu służby cywilnej, w procesie stanowienia prawa, w dialogu obywatelskim, a także w szkolnictwie wyższym.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Czasopismo tworzy forum wymiany wiedzy i upowszechniania wyników badań z zakresu nauk społecznych. Walorem czasopisma jest jego interdyscyplinarny charakter, umożliwiający rozpatrywanie zjawisk społecznych z różnych perspektyw badawczych. Publikujemy przede wszystkim artykuły dotyczące zagadnień stanowiących przedmiot zainteresowania demografii, ekonomii, filozofii, historii, komunikacji społecznej, polityki społecznej i socjologii. Czasopismo jest półrocznikiem, przyjmujemy teksty w językach polskim i angielskim.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia centralna
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia centralna
There are copies available to loan: sygn. 321 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again