Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(2)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia centralna
(1)
Czytelnia centralna
(2)
Author
Bednarczyk Henryk (1943- )
(1)
Radziszewski Edward (1923- )
(1)
Wierzbowski Marek (1946- )
(1)
Woźniak Ireneusz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Administracja
(2)
Państwowa Inspekcja Sanitarna
(2)
Pożarnictwo
(2)
Urząd Dozoru Technicznego
(2)
Urzędnicy
(2)
Inspektor pracy
(1)
Służba bhp
(1)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(1)
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
(1)
Akt administracyjny
(1)
Akta stanu cywilnego
(1)
Alkoholizm
(1)
BHP
(1)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Broń
(1)
Budownictwo
(1)
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
(1)
Centralny Inspektorat Standaryzacji
(1)
Centralny Instytut Ochrony Pracy
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Cło
(1)
Dewizy
(1)
Domeny internetowe
(1)
Dowód osobisty
(1)
Dozór techniczny
(1)
Energetyka
(1)
Ergonomia
(1)
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
(1)
Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy
(1)
Europejska Sieć Promocji Zdrowia w Miejscy Pracy
(1)
Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie
(1)
Europejskie Centrum Monitorowania Zmian
(1)
Ewidencja ludności
(1)
Generalny Inspektor Celny
(1)
Geodezja
(1)
Geologia
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Granice
(1)
Górnictwo
(1)
Główny Inspektor Kolejnictwa
(1)
Główny Urząd Miar
(1)
Główny Urząd Statystyczny (GUS)
(1)
Imiona osób
(1)
Informacja
(1)
Informacje niejawne
(1)
Inspekcja Handlowa (Polska)
(1)
Instytucje użyteczności publicznej
(1)
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
(1)
Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera
(1)
Instytut Medycyny Wsi
(1)
Inżynier pożarnictwa
(1)
Inżynierowie bhp
(1)
Jednostki miar
(1)
Kartografia
(1)
Klęski elementarne
(1)
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
(1)
Komitet Badań Naukowych
(1)
Komitet Kinematografii
(1)
Komitet do Spraw Europejskich (Polska)
(1)
Komunikacja
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT)
(1)
Krajowa Rada Sądownictwa
(1)
Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
(1)
Krajowy Urząd Pracy
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Leki
(1)
Materiały wybuchowe
(1)
Ministerstwo
(1)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
(1)
Międzynarodowa Komisja Higieny Pracy
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)
(1)
Międzynarodowe Stowarzyszenie Inspekcji Pracy
(1)
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny (NSA)
(1)
Narkomania
(1)
Nauka
(1)
Nazwiska
(1)
Nieruchomości
(1)
Normalizacja i jakość
(1)
Obrona cywilna
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Obywatelstwo
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP
(1)
Opieka społeczna
(1)
Ordery i odznaczenia
(1)
Organizacje
(1)
Oświata
(1)
Partie polityczne
(1)
Paszporty
(1)
Państwowa Inspekcja Pracy
(1)
Państwowe Gospodarstwo Leśne
(1)
Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń
(1)
Pedagog pracy
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Pieniądz
(1)
Policja
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Francja
(1)
Niemcy
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
3 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia centralna
Copies are only available in the library: sygn. 37.015:331 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo administracyjne / pod red. Marka Wierzbowskiego ; [aut.] Marek Wierzbowski [et al.]. - Wyd. 11., Stan prawny na sierpień 2013 r. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2013. - 664 s. ; 24 cm.
(Podręczniki LexisNexis : prawo i postępowanie administracyjne.)
Temat: Polska Agencja Prasowa (1944- ) ; Polska Akademia Nauk ; Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) ; Ministerstwo Spraw Zagranicznych ; Prawo administracyjne ; Administracja ; Samorząd terytorialny ; Prawo wspólnotowe europejskie ; Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie ; Instytucje użyteczności publicznej ; Władztwo administracyjne ; Prezydentura (urząd) ; Rząd (organ państwowy) ; Premier (urząd) ; Wojewoda ; Urzędnicy ; Pracownicy samorządowi ; Akt administracyjny ; Ugoda administracyjna ; Porozumienie administracyjne ; Sądownictwo administracyjne ; Prawo gospodarcze ; Przedsiębiorstwo prywatne ; Przedsiębiorstwo państwowe ; Prywatyzacja ; Pomoc publiczna ; Dewizy ; Nieruchomości - gospodarka ; Gospodarka komunalna ; Prawo lokalowe ; Budownictwo ; Geodezja ; Kartografia ; Łączność ; Komunikacja ; Górnictwo ; Geologia ; Energetyka ; Normalizacja i jakość ; Jednostki miar ; Prawo probiercze ; Dozór techniczny ; Banki ; Pieniądz ; Prawo antymonopolowe ; Cło ; Ubezpieczenia ; Zdrowie publiczne ; Alkoholizm ; Narkomania ; Bezrobocie ; Prawo pracy ; Ubezpieczenia społeczne ; Opieka społeczna ; Leki ; Informacja ; Prawo prasowe ; Radiofonia i telewizja ; Informacje niejawne ; Prawo do informacji publicznej ; Oświata ; Szkolnictwo ; Szkolnictwo wyższe ; Nauka ; Ochrona zabytków ; Kultura fizyczna ; Sport ; Promocja kultury ; Obywatelstwo ; Cudzoziemcy ; Imiona osób ; Nazwiska ; Akta stanu cywilnego ; Ewidencja ludności ; Dowód osobisty ; Paszporty ; Ordery i odznaczenia ; Organizacje ; Partie polityczne ; Wolność sumienia ; Wolność wyznania ; Wolność zgromadzeń ; Bezpieczeństwo publiczne ; Stan wyjątkowy ; Stan wojenny (prawo) ; Klęski elementarne ; Pożarnictwo ; Zarządzanie kryzysowe ; Broń ; Materiały wybuchowe ; Obrona terytorium kraju ; Granice ; Polityka międzynarodowa ; Regiony (administracja) ; Polska ; Francja ; Niemcy ; Wielka Brytania ; Podręcznik
Symbol UKD: 342.9(438) ; (075.8)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia centralna
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
Symbol UKD: 342.9(438)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia centralna
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again