Form of Work
Książki
(6)
Publikacje dydaktyczne
(3)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(3)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia centralna
(3)
Czytelnia centralna
(3)
Author
Antoszewski Andrzej (1949- )
(1)
Bako Zbigniew (1940-2000)
(1)
Begg David K. H
(1)
Bieńkowski Wojciech (1946- )
(1)
Biskup Józef
(1)
Bossak Jan W
(1)
Bożyk Paweł (1939-2021)
(1)
Budnikowski Adam (1947- )
(1)
Czarny Bogusław (1957- )
(1)
Dornbusch Rudiger (1942-2002)
(1)
Edward M. Haliżak
(1)
Fischer Stanley (1943- )
(1)
Herbut Ryszard (1951- )
(1)
Kamecki Zbigniew (1930- )
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta (1950- )
(1)
Kuźniak Brygida (1966- )
(1)
Marcinko Marcin (1977- )
(1)
Matkowski Zbigniew
(1)
Misala Józef (1950-2011)
(1)
Nosiadek Grzegorz
(1)
Parkoła Andrzej
(1)
Rapacki Ryszard (1949- )
(1)
Rosiennik Ludwik
(1)
Rusiński Michał
(1)
Suchnicki Jerzy
(1)
Wierzbowski Marek (1946- )
(1)
Wilczyński Ryszard (1949- )
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Ładyka Stanisław (1928-2012)
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(5)
Time Period of Creation
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
2001-
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Audience Group
Studenci
(2)
Szkoły wyższe
(2)
Subject
Układ Ogólny w Sprawie Ceł i Handlu (GATT)
(4)
Banki
(3)
Pieniądz
(3)
Unia Europejska (UE)
(3)
Amnesty International
(2)
Bezrobocie
(2)
Cło
(2)
NATO
(2)
Naczelny Sąd Administracyjny (NSA)
(2)
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
(2)
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
(2)
Polityka fiskalna
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Rada Europy
(2)
Administracja
(1)
Aide-memoire
(1)
Akcja Wyborcza Solidarność (AWS)
(1)
Akt administracyjny
(1)
Akta stanu cywilnego
(1)
Alkoholizm
(1)
Anomia
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bilans płatniczy
(1)
Broń
(1)
Budownictwo
(1)
CEFTA
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Cybernetyka społeczna
(1)
Cykl koniunkturalny
(1)
Dewizy
(1)
Dochód narodowy
(1)
Dowód osobisty
(1)
Dozór techniczny
(1)
Dumping
(1)
Dług publiczny
(1)
EFTA
(1)
Energetyka
(1)
Europejska Wspólnota Energii Atomowej
(1)
Europejska Wspólnota Węgla i Stali
(1)
Europejski Bank Inwestycyjny
(1)
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Ewidencja ludności
(1)
Finanse
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Finanse publiczne
(1)
Geodezja
(1)
Geologia
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka finansowa
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Gospodarka światowa
(1)
Granice
(1)
Greenpeace
(1)
Górnictwo
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Imiona osób
(1)
Inflacja
(1)
Informacja
(1)
Informacje niejawne
(1)
Instytucje użyteczności publicznej
(1)
Integracja europejska
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Jednostki miar
(1)
Kartografia
(1)
Klęski elementarne
(1)
Komisja Europejska
(1)
Komitet Regionów (Unia Europejska)
(1)
Komunikacja
(1)
Konferencja ONZ "Środowisko i rozwój"
(1)
Konferencja Okrągłego Stołu
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Kursy walutowe
(1)
Leki
(1)
Liga Narodów
(1)
Makroekonomia
(1)
Materiały wybuchowe
(1)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Międzynarodowy podział pracy
(1)
NAFTA (organizacja)
(1)
Najwyższa Izba Kontroli (NIK)
(1)
Narkomania
(1)
Narodowy Bank Polski (NBP)
(1)
Nauka
(1)
Nazwiska
(1)
Nieruchomości
(1)
Normalizacja i jakość
(1)
Obligacje
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Obywatelstwo
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Opieka społeczna
(1)
Ordery i odznaczenia
(1)
Organizacje
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Oświata
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Francja
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Niemcy
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(4)
Encyklopedia
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia centralna
There are copies available to loan: sygn. 330.101 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia centralna
Copies are only available in the library: sygn. 32(03) (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Międzynarodowe stosunki gospodarcze i międzynarodowy podział pracy; polityka handlowa, międzynarodowa integracja gospodarcza, problemy globalne współczesnej gospodarki światowej.
Korzyści z handlu międzynarodowego, rola handlu zagranicznego w gospodarce, międzynarodowe obroty czynnikami produkcji i stosunki walutowe oraz finansowe.
Polityka kursu walutowego, bilans płatniczy i równowaga płatnicza kraju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia centralna
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo administracyjne / pod red. Marka Wierzbowskiego ; [aut.] Marek Wierzbowski [et al.]. - Wyd. 11., Stan prawny na sierpień 2013 r. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2013. - 664 s. ; 24 cm.
(Podręczniki LexisNexis : prawo i postępowanie administracyjne.)
Temat: Polska Agencja Prasowa (1944- ) ; Polska Akademia Nauk ; Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) ; Ministerstwo Spraw Zagranicznych ; Prawo administracyjne ; Administracja ; Samorząd terytorialny ; Prawo wspólnotowe europejskie ; Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie ; Instytucje użyteczności publicznej ; Władztwo administracyjne ; Prezydentura (urząd) ; Rząd (organ państwowy) ; Premier (urząd) ; Wojewoda ; Urzędnicy ; Pracownicy samorządowi ; Akt administracyjny ; Ugoda administracyjna ; Porozumienie administracyjne ; Sądownictwo administracyjne ; Prawo gospodarcze ; Przedsiębiorstwo prywatne ; Przedsiębiorstwo państwowe ; Prywatyzacja ; Pomoc publiczna ; Dewizy ; Nieruchomości - gospodarka ; Gospodarka komunalna ; Prawo lokalowe ; Budownictwo ; Geodezja ; Kartografia ; Łączność ; Komunikacja ; Górnictwo ; Geologia ; Energetyka ; Normalizacja i jakość ; Jednostki miar ; Prawo probiercze ; Dozór techniczny ; Banki ; Pieniądz ; Prawo antymonopolowe ; Cło ; Ubezpieczenia ; Zdrowie publiczne ; Alkoholizm ; Narkomania ; Bezrobocie ; Prawo pracy ; Ubezpieczenia społeczne ; Opieka społeczna ; Leki ; Informacja ; Prawo prasowe ; Radiofonia i telewizja ; Informacje niejawne ; Prawo do informacji publicznej ; Oświata ; Szkolnictwo ; Szkolnictwo wyższe ; Nauka ; Ochrona zabytków ; Kultura fizyczna ; Sport ; Promocja kultury ; Obywatelstwo ; Cudzoziemcy ; Imiona osób ; Nazwiska ; Akta stanu cywilnego ; Ewidencja ludności ; Dowód osobisty ; Paszporty ; Ordery i odznaczenia ; Organizacje ; Partie polityczne ; Wolność sumienia ; Wolność wyznania ; Wolność zgromadzeń ; Bezpieczeństwo publiczne ; Stan wyjątkowy ; Stan wojenny (prawo) ; Klęski elementarne ; Pożarnictwo ; Zarządzanie kryzysowe ; Broń ; Materiały wybuchowe ; Obrona terytorium kraju ; Granice ; Polityka międzynarodowa ; Regiony (administracja) ; Polska ; Francja ; Niemcy ; Wielka Brytania ; Podręcznik
Symbol UKD: 342.9(438) ; (075.8)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia centralna
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia centralna
There are copies available to loan: sygn. 347.37 (1 egz.)
E-book
In basket
W numerze [Contents]: S T U D I A [S T U D I E S] Edward Haliżak: Obszar badawczy nauki o stosunkach międzynarodowych [The Scope of the Discipline of International Relations], doi: 10.7366/020909612201501, s. 9–36; Jakub Zajączkowski: Strategie morskie Indii, Chin i USA w regionie Oceanu Indyjskiego: analiza w kategoriach realizmu ofensywnego [ Maritime Strategies of India, China and the United States in the Indian Ocean Region: An Analysis Based on Offesive Realism], doi: 10.7366/020909612201502, s. 37–70; Marcin Florian Gawrycki: Latynoamerykańska ekonomia polityczna stosunków międzynarodowych – studium endemicznej myśli [Latin American Political Economy of International Relations – a Study of Endemic Thought], doi: 10.7366/020909612201503, s. 71–92; Charles F. Doran: Imperatives of European Security at Russia’s Critical Point on its Power Cycle, doi: 10.7366/020909612201504, s. 93–106; Mat thew McCartney: From Problems to Policy: Sustaining Growth and Public Services after the Global Financial Crisis in India and Pakistan, doi: 10.7366/020909612201505, s. 107–136; Marek Madej: Spóźniony (i krótkotrwały) entuzjazm. Polska wobec Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w latach 2008–2014 [ Belated (and Short-Lived) Enthusiasm. Poland vis-à-vis the Common (European) Security and Defence Policy in 2008–2014], doi: 10.7366/020909612201506, s. 137–152; Paula Marcinkowska: The European Union as a Regional Power and Its Potential to Become an Effective Global Player, doi: 10.7366/020909612201507, s. 153–166; Maria Dunin-Wąsowicz: Kwestia walutowa a TTIP w perspektywie międzynarodowej ekonomii politycznej. Rok 2015 [The Monetary Issue and TTIP in International Political Economy Perspective. Year 2015], doi: 10.7366/020909612201508, s. 167–188; Anna Wróbel: Uwarunkowania negocjacji rolnych TTIP [Determinants of TTIP Negotiations on Agriculture], doi: 10.7366/020909612201509, s. 189–214; Rafał Ulatowski: Znaczenie czynnika energetycznego w stosunkach międzynarodowych: studium przypadku w negocjacjach TTIP [Cooperation in the Energy Sector in TTIP Negotiations], doi: 10.7366/020909612201510, s. 215–230; Małgorzata Grącik-Zajaczkowski: Kwestie społeczne w negocjacjach nad utworzeniem Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji [Social Issues in the Transatlantic Trade and Investment Partnership Negotiations], doi: 10.7366/020909612201511, s. 231–254; Jarosław Adamowski: Instytucje oceny skutków regulacji w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej w kontekście negocjacji nad TTIP [Regulatory Impact Assessment Institutions in the United States and the European Union in the Context of TTIP Negotiations], doi: 10.7366/020909612201512, s. 255–280; Aleksandra Jarczewska: Wspólnota Transatlantycka w systemie międzynarodowym [The Transatlantic Community in the International System], doi: 10.7366/020909612201513, s. 281–304; Jacek Kosiarski: Deutschland, Mitteleuropa und die Revolutionierung Russlands [Germany, Mitteleuropa and the Revolutionising of Russia], doi: 10.7366/020909612201514, s. 305–352; Maria Pasztor, Dariusz Jarosz: Stosunki polsko-francuskie 1986–1989 [Polish-French relations in the years 1986–1989], doi: 10.7366/020909612201515, s. 353–366. S P R AWO Z DA N I A [R E P O R T S] Edward Haliżak: Sprawozdanie z 56. Konwencji International Studies Association pt. Global IR and Regional Worlds: A New Agenda for International Studies, Nowy Orlean, 18–21 lutego 2015 r. [Report on International Studies Association’s 56th Annual Convention ‘Global IR and Regional Worlds: A New Agenda for International Studies’, February 18th–21st, 2015, New Orleans, Louisiana], s. 367–372. R E C E N Z J E [R E V I EWS] Edward Haliżak: Stanisław Rudolf (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna wobec współczesnych problemów gospodarczych [New Institutional Economy vis-à-vis Contemporary Economic Problems], s. 373–375; Katarzyna Matusiak: Trevor Houser, Shashank Mohan, Fueling up: The Economic Implications of Ame rica’s Oil and Gas Boom, s. 376–380; Teresa Łoś-Nowak: Łukasz Kamieński, Nowy wspaniały żołnierz. Rewoluc (...)
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again