Sortowanie
Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(4)
Forma i typ
Książki
(4)
Dostępność
tylko na miejscu
(3)
dostępne
(1)
Placówka
Wypożyczalnia centralna
(1)
Czytelnia centralna
(3)
Autor
Bednarczyk Henryk (1943- )
(1)
Cieślak Zbigniew (1954- )
(1)
Niewiadomski Zygmunt (1950- )
(1)
Radziszewski Edward (1923- )
(1)
Wierzbowski Marek (1946- )
(1)
Woźniak Ireneusz
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(2)
Kraj wydania
Polska
(4)
Język
polski
(4)
Temat
Administracja
(3)
Urzędnicy
(3)
Akt administracyjny
(2)
Instytucje użyteczności publicznej
(2)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT)
(2)
Państwowa Inspekcja Pracy
(2)
Państwowa Inspekcja Sanitarna
(2)
Porozumienie administracyjne
(2)
Pożarnictwo
(2)
Pracownicy samorządowi
(2)
Prawo administracyjne
(2)
Premier (urząd)
(2)
Prezydentura (urząd)
(2)
Regiony (administracja)
(2)
Rząd (organ państwowy)
(2)
Sądownictwo administracyjne
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Urząd Dozoru Technicznego
(2)
Wojewoda
(2)
Władztwo administracyjne
(2)
Inspektor pracy
(1)
Służba bhp
(1)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(1)
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
(1)
Akta stanu cywilnego
(1)
Alkoholizm
(1)
BHP
(1)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Broń
(1)
Budownictwo
(1)
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
(1)
Centralny Inspektorat Standaryzacji
(1)
Centralny Instytut Ochrony Pracy
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Cło
(1)
Dewizy
(1)
Domeny internetowe
(1)
Dowód osobisty
(1)
Dozór techniczny
(1)
Energetyka
(1)
Ergonomia
(1)
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
(1)
Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy
(1)
Europejska Sieć Promocji Zdrowia w Miejscy Pracy
(1)
Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie
(1)
Europejskie Centrum Monitorowania Zmian
(1)
Ewidencja ludności
(1)
Generalny Inspektor Celny
(1)
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO)
(1)
Geodezja
(1)
Geologia
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Granice
(1)
Górnictwo
(1)
Główny Inspektor Kolejnictwa
(1)
Główny Urząd Miar
(1)
Główny Urząd Statystyczny (GUS)
(1)
Imiona osób
(1)
Informacja
(1)
Informacje niejawne
(1)
Inspekcja Handlowa (Polska)
(1)
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
(1)
Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera
(1)
Instytut Medycyny Wsi
(1)
Inżynier pożarnictwa
(1)
Inżynierowie bhp
(1)
Jednostki miar
(1)
Kartografia
(1)
Klęski elementarne
(1)
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
(1)
Komitet Badań Naukowych
(1)
Komitet Kinematografii
(1)
Komitet do Spraw Europejskich (Polska)
(1)
Komunikacja
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumenci (ekonomia)
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Korupcja
(1)
Krajowa Rada Sądownictwa
(1)
Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
(1)
Krajowy Urząd Pracy
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Leki
(1)
Materiały wybuchowe
(1)
Ministerstwo
(1)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
(1)
Międzynarodowa Komisja Higieny Pracy
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)
(1)
Międzynarodowe Stowarzyszenie Inspekcji Pracy
(1)
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny (NSA)
(1)
Najwyższa Izba Kontroli (NIK)
(1)
Narkomania
(1)
Nauka
(1)
Nazwiska
(1)
Nieruchomości
(1)
Normalizacja i jakość
(1)
Obrona cywilna
(1)
Temat: miejsce
Polska
(3)
Francja
(1)
Niemcy
(1)
Wielka Brytania
(1)
Gatunek
Podręcznik
(2)
4 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia centralna
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37.015:331 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Prawo administracyjne / pod red. Marka Wierzbowskiego ; [aut.] Marek Wierzbowski [et al.]. - Wyd. 11., Stan prawny na sierpień 2013 r. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2013. - 664 s. ; 24 cm.
(Podręczniki LexisNexis : prawo i postępowanie administracyjne.)
Temat
Polska Agencja Prasowa (1944- ) Polska Akademia Nauk Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) Ministerstwo Spraw Zagranicznych Prawo administracyjne Administracja Samorząd terytorialny Prawo Unii Europejskiej Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie Instytucje użyteczności publicznej Władztwo administracyjne Prezydentura (urząd) Rząd (organ państwowy) Premier (urząd) Wojewoda Urzędnicy Pracownicy samorządowi Akt administracyjny Ugoda administracyjna Porozumienie administracyjne Sądownictwo administracyjne Prawo gospodarcze Przedsiębiorstwo prywatne Przedsiębiorstwo państwowe Prywatyzacja Pomoc publiczna Dewizy Nieruchomości Gospodarka komunalna Prawo lokalowe Budownictwo Geodezja Kartografia Łączność Komunikacja Górnictwo Geologia Energetyka Normalizacja i jakość Jednostki miar Prawo probiercze Dozór techniczny Banki Pieniądz Prawo antymonopolowe Cło Ubezpieczenia Zdrowie publiczne Alkoholizm Narkomania Bezrobocie Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka społeczna Leki Informacja Prawo prasowe Radiofonia i telewizja Informacje niejawne . Prawo do informacji publicznej Oświata Szkolnictwo Szkolnictwo wyższe Nauka Ochrona zabytków Kultura fizyczna Sport Promocja kultury Obywatelstwo Cudzoziemcy Imiona osób Nazwiska Akta stanu cywilnego Ewidencja ludności Dowód osobisty Ordery i odznaczenia Organizacje Partie polityczne Wolność sumienia Wolność wyznania Wolność zgromadzeń Bezpieczeństwo publiczne Stan wyjątkowy Stan wojenny (prawo) Klęski elementarne Pożarnictwo Zarządzanie kryzysowe Broń Materiały wybuchowe Obrona terytorium kraju Granice Polityka międzynarodowa Regiony (administracja) Polska Francja Niemcy Wielka Brytania
Gatunek
Symbol UKD: 342.9(438) (075.8)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia centralna
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 342.9 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia centralna
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 342.9 (2 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej